Xem quyết định thành lập hội đồng tai tại đây  
  • Đính kèm danh sách bảo vệ online qua ms teams lúc 8 giờ ngày 18/09/2021 tại đây  
  • Đính kèm danh sách bảo vệ online qua ms teams lúc 8 giờ ngày 19/09/2021 tại đây  
Lưu ý: Sinh viên ăn mặc lịch sự, sử dụng background trong buổi bảo vệ KLTN ( tham khảo background