Thông Báo

Theo thông báo Kế hoạch thực tập trên web ngày 10/9/2021 của Khoa Điện

Đề nghị các bạn sinh viên lớp DHDI14 và CDDI20 đã có đăng ký Môn học Thực tập doanh nghiệp  trong HK1 năm học 2021 -2022 thực hiện việc lựa chọn phương án thực tập theo một trong hai cách sau:

Cách 1) Đăng nhập vào LMS, thực hiện mục:  Lựa chọn phương án Thực tập doanh nghiệp. (thời gian thực hiện từ 13/9 - 19/9/2021)
Cách 2) Kích chuột vào đường link sau để thực hiện khảo sát lựa chọn: https://forms.gle/1yHgayrJq7F62hnQA (thời gian thực hiện từ 13/9 - 19/9/2021)
Sau thời gian trên, hệ thống sẽ không ghi nhận phương án của sinh viên và các sinh viên không thực hiện lựa chọn phương án thực tập xem như tự ý Bỏ học không lý do.

Lưu ý: Giai đoạn trực tuyến, nhà Trường và Khoa khuyến khích các bạn sinh viên tương tác trực tuyến trên nền tảng LMS.  SV nếu có khó khăn về đăng nhập hay tài khoản, tham khảo hướng dẫn từ đường link: https://csm.iuh.edu.vn/quy-dinh-huong-dan/

Trân trọng Thông báo!
P.Trưởng Khoa
Bạch Thanh Quý