1. Thông tin liên hệ một số khoa trong trường sinh viên hay liên hệ:
  • Khoa cơ bản: di động 0988542993 (giáo vụ khoa cơ bản)
  • Khoa Điện tử: https://forms.gle/DZcSoxLBcRqNuYE78
  • Khoa Luật:di động 0988533163 (giáo vụ khoa luật)
  • Khoa lý luận chính trị: email ngthuyquyen@gmail.com (giáo vụ khoa lý luận chính trị)
  • Danh sách liên hệ tất cả các phòng ban trong trường: link đính kèm
 2. Sinh viên có nhu cầu giải quyết học vụ liên quan đến khoa Điện thì điền vào form bên dưới (nếu về đăng ký học phần thì nội dung nhớ ghi rõ giải quyết HK3 2020-2021 hay HK1 2021-2022). Việc gấp có thể liên hệ hotline:
 • Cô Phượng (giáo vụ phụ trách đăng ký học phần, xét tốt nghiệp): 0909711874 (zalo: 0909711874, email: vothimyphuong@iuh.edu.vn)
 • Thầy Thắng (giáo vụ phụ trách đồ án, thực tập, khóa luận tốt nghiệp):  0366838480 (email: thangphung.hui@gmail.com)
 • Thầy Long (phó khoa phụ trách đăng ký học phần): 0908839735
 • Thầy Quý (phó khoa phụ trách đồ án, thực tập, khóa luận tốt nghiệp, xét tốt nghiệp): 0904197036