Thông báo về việc hủy lớp HK2 2019-2020

Hiện tại, tình trạng sinh viên đóng học phí rất ít. Dẫn đến rất nhiều lớp bị hủy. Khoa đã làm việc với phòng Đào tạo và thống nhất phương án sau:

Ngày 26/12/2019, Phòng Đào tạo sẽ mở lại các lớp chờ hủy để sinh viên đóng tiền. Sinh viên chỉ có thể đóng học phí 1 ngày duy nhất vào ngày 26/12/2019. Hết ngày 26/12/2019, phòng Đào tạo sẽ rà soát lại lớp nào đóng học phí không đủ số lượng sẽ hủy lóp và đẩy tất cả sinh viên trong lớp hủy ra khỏi lớp học phần.
Vì vậy, đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo thông báo để kịp hình thành lớp học phần cho HK2 2019-2020

  • Ngày đăng: 2019-12-24
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Phượng
  • Xem: 1002
Xem thêm cùng chủ đề