Thông báo về việc đăng ký học phần HK2 2019-2020 đợt 1 và đợt 2

Hiện tại các lớp mở đợt 1 của học kỳ 2 (2019-2020) đã ổn định và bắt đầu giảng dạy từ ngày 30/12/2019. Phòng Đào tạo bắt đầu cho SV đăng ký đợt 2 nhằm tạo điều kiện cho các em SV không đăng ký được đợt 1 và các em SV muốn cải thiện điểm, do đó kính đề nghị các đơn vị đào tạo nhận đơn mở lớp của SV và rà soát các lớp mở đợt 2 theo mốc thời gian sau (theo thông báo số 119 ngày 25/9/2019):

- Từ ngày 30/12/2019 đến hết ngày 12/01/2020: thời gian sinh viên đăng ký học phần.

- Từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 16/01/ 2020: thời gian Nhà trường hủy lần 1 các học phần sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đủ số lượng.

- Từ ngày 13/01/2020 đến 16h30 ngày 14/02/2020: thời gian sinh viên đóng học phí.

- Từ ngày 12/02/2020 đến hết ngày 14/02/2020: thời gian Nhà trường hủy lần 2 các học phần sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đủ số lượng và khóa lớp các học phần sinh viên đã đóng học phí.

- Từ ngày 17/02/2020: thời gian học tập chính thức đợt 2 học kỳ 2.

 

Lưu ý:

- Các đơn vị nhắc nhở các em SV của các lớp đã khóa  tiếp tục đóng học phí. Ngày 06/01/2020 phòng Đào tạo sẽ đẩy các SV không đóng phí ra khỏi danh sách lớp đã khóa của đợt 1.

- Các em SV vẫn tiếp tục được đăng ký vào các lớp đã khóa trong tuần đầu của HK. SV mua đơn và xuống phòng Đào tạo từ ô số 6 đến 10 sẽ được các chuyên viên hỗ trợ đăng ký vào các lớp đã khóa.


  • Ngày đăng: 2019-12-28
  • Ngày sửa: 2019-12-28
  • Người đăng: Phượng
  • Xem: 1212
Xem thêm cùng chủ đề