Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 1.2020 và khảo sát tốt nghiệp

 • Lịch nhận bằng: 
  • Thứ 2,4,6 buổi sáng 7h30 đến 11h00. Buổi chiều 13h30 đến 14h00.
  • Thứ 3,5 chỉ nhận buổi chiều từ 13h30 đến 14h00.
  • Sinh viên nhận bằng xuất trình CMND. Đối  với trường hợp nhận bằng thay, phải có giấy ủy quyền theo mẫu (đánh máy) và có xác nhận của địa phương. Đồng thời đính kèm CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền.
 • Khảo sát tốt nghiệp: Trước khi liên hệ nhận bằng, sinh viên phải khảo sát tốt nghiệp trước theo link http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/
  • Username là MSSV
  • Pass giống như đăng ký học phần. Sinh viên nào quên pass thì email về vothimyphuong@iuh.edu.vn để được reset pass.

 • Ngày đăng: 2020-06-08
 • Ngày sửa:
 • Người đăng: Phượng
 • Xem: 1273
Xem thêm cùng chủ đề