Thông báo V/v Phân chuyên ngành lớp đại học khóa 15

THÔNG BÁO

V/v Phân chuyên ngành lớp đại học khóa 15

Khoa Công Nghệ Điện thông báo về việc phân chuyên ngành cho sinh viên các lớp đại học khóa 15 hệ đại học chính quy và đại học tiên tiến như sau:

1.      Kế hoạch tư vấn chuyên ngành:

Khoa sẽ tổ chức một buổi tư vấn về hai chuyên ngành Kỹ thuật điện và Điều khiển tự động nhằm cung cấp thông tin cũng như trao đổi, giải đáp các thắc mắc của sinh viên về chuyên ngành.

Thời gian: 15h30-17h30, thứ 5, ngày 04/06/2020. Tại: Hội Trường E4

2.      Thời gian đăng ký:

 Sinh viên đăng ký theo mẫu đính kèm. Gởi phiếu đăng ký về khoa trước 16h30, ngày thứ 6, 19/06/2020. Khoa sẽ không nhận phiếu đăng ký sau thời gian này.

Khoa sẽ dán danh sách phân chuyên ngành vào ngày thứ 2, 22/06/2020 tại bảng thông báo khoa và trên trang web khoa. Sinh viên kiểm tra và thông báo cho khoa (Thầy Ngọc, phó khoa) nếu chuyên ngành không đúng với nguyện vọng đăng ký trước ngày thứ 6, 26/06/2020.

Khoa sẽ gởi danh sách chính thức phân chuyên ngành cho Phòng Đào Tạo vào ngày 29/06/2020. Sinh viên dự kiến sẽ xem được lớp theo chuyên ngành của mình khi đăng nhập vào hệ thống trường sau ngày 06/07/2020.

3.      Quy định về đăng ký chuyên ngành :

Sinh viên đăng ký chuyên ngành nào sẽ được ưu tiên xếp vào chuyên ngành đó.

Trong trường hợp có quá nhiều sinh viên đăng ký vào một chuyên ngành, khoa sẽ xếp ưu tiên theo thứ tự điểm tuyển sinh đại học.

Sinh viên không đăng ký chuyên ngành sẽ được Khoa xếp chuyên ngành.

4.      Đăng ký học phần :

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2020-2021 sau khi có kết quả phân lớp theo chuyên ngành. Sinh viên không đăng ký trước vì không biết được lớp chính thức của mình.

Nơi nhận:

-       Lớp trưởng các lớp DHDI15

-       Đoàn Thanh niên

-       Trưởng bộ môn

-       Lưu khoa

 Tải về thông báo tại đây   

Tải về giấy đăng ký chuyên ngành tại đây       

Trưởng Khoa

 

 

Phạm Trung Kiên

  • Ngày đăng: 2020-05-22
  • Ngày sửa: 2020-05-28
  • Người đăng: Thắng
  • Xem: 1217
Xem thêm cùng chủ đề