THÔNG BÁO V/V KIỂM TRA GIỮA TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 12, NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO  

V/V  KIỂM TRA GIỮA TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 12, NĂM HỌC 2019-2020

 

Khoa Công nghệ Điện thông báo kế hoạch kiểm tra giữa tiến độ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) năm học 2019-2020 cho các lớp DHDI12A/B/C, DHDI12A/B/C TT, DHDKTD12A/B/C,  DHDKTD12A/B/C TT như sau:

1.   Thời gian:

-       Từ 15/06/2020 đến 21/06/2020: Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn để kiểm tra giữa tiến độ KLTN.

-       Từ 22/06/2020 đến 28/06/2020: Giảng viên hướng dẫn gởi cho Trưởng bộ môn Phiếu giao nhiệm vụ KLTN và Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện KLTN. Trưởng bộ môn tổng hợp, thông báo kết quả cho sinh viên.

2.   Nội dung kiểm tra: Sinh viên tự chuẩn bị theo các nội dung sau

-       Phiếu giao nhiệm vụ KLTN (Mỗi sinh viên/ hoặc nhóm sinh viên thực hiện chung 01 đề tài)

-       Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện KLTN (Mỗi sinh viên phải có 01 phiếu).

-       Báo cáo của sinh viên: Sinh viên in các kết quả đã thực hiện được theo hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

3.   Các quy định khác:

-       Báo cáo giữa kỳ, cuối kỳ đánh giá tiến độ thực hiện của sinh viên thông qua phiếu giao nhiệm vụ KLTN được duyệt.

-       Giảng viên được quyền không cho sinh viên thực hiện tiếp KLTN (đánh giá giữa kỳ) hoặc không cho bảo vệ (đánh giá cuối kỳ) nếu sinh viên vắng mặt trong các buổi hướng dẫn từ 03 lần trở lên không có lí do.

-       Trong đánh giá giữa kỳ, sinh viên cần thực hiện các nội dung (chương) sau:

·        Giới thiệu về đề tài

·        Cơ sở lý thuyết

·        Dữ liệu cần thiết của đề tài (nếu có)

·        Các kết quả đạt được

·        ….

-       PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN và  PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KLTN do sinh viên giữ và có trách nhiệm bảo quản. Sinh viên sẽ nộp phiếu cho giảng viên hướng dẫn sau kiểm tra giữa kỳ và nhận lại ở 2 tuần kế tiếp. Sinh viên sẽ không được bảo vệ cuối kỳ nếu không có 02 phiếu này.

4.   Thời gian dự kiến bảo vệ khóa luận cuối kỳ:

-       Thời gian dự kiến bảo vệ khóa luận cuối kỳ là từ ngày 20/07/2020 – 01/08/2020.

Tải về file thông báo tại đây      

 

Ngày  22  tháng 05 năm 2020

Trưởng khoa

 

 

Phạm Trung Kiên

  • Ngày đăng: 2020-05-22
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Thắng
  • Xem: 1174
Xem thêm cùng chủ đề