Thông báo về kế hoạch giảng dạy từ 04/05/2020

Căn cứ thông báo số 36, ngày 29/04/2020 của Nhà trường về kế hoạch đi học lại từ ngày 04/05/2020. Khoa Công nghệ Điện thông báo về kế hoạch giảng dạy từ 04/05/2020 như sau:

1. Kế hoạch giảng dạy: sinh viên xem lịch học trên hệ thống trường

a. Các lớp lý thuyết:

-          Các lớp CD khóa 19; DH khóa 12, 13; các lớp học lại đủ sĩ số (khóa lớp): Bắt đầu học từ 04/05/2020.

-          Các lớp còn lại:  Bắt đầu học từ 11/05/2020.

-          Các lớp đang giảng học trực tuyến: Vẫn học trực tuyến theo lịch.

b. Các lớp thí nghiệm, thực hành:

-          Bắt đầu sau 11/05/2020, sẽ cập nhật trên hệ thống trước ngày 07/05/2020

 

2. Thông tin hỗ trợ:

-Sinh viên cần hỗ trợ về vấn đề học vụ, vui lòng liên hệ Cô Phượng (0909711874, vothimyphuong@iuh.edu.vn) để được tư vấn, hỗ trợ.

  • Ngày đăng: 2020-05-01
  • Ngày sửa: 2020-05-25
  • Người đăng: Thắng
  • Xem: 753
Xem thêm cùng chủ đề