Thông báo về việc thực tập doanh nghiệp lớp DHDI12 (dành cho SV DHDI12 chưa đi thực tập đợt sau Tết - đợt cuối)

Thông Báo!

Theo Thông báo mới nhất về việc tập trung học tập trở lại sau kỳ nghỉ phòng dịch Covid 19 của Trường, SV DHDI12 bắt đầu tập trung trở lại trường học tập vào ngày 04/5/2020. 
BCN Khoa Điện đề nghị các bạn SV DHDI12 (Lớp đại trà và lớp chất lượng cao) chưa hoàn thành thực tập doanh nghiệp đợt sau Tết, đúng 2h ngày 04/5/2020 tập trung tại phòng X5.9 để họp và nghe phổ biến về những thay đổi do tác động của dịch bệnh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đợt thực tập doanh nghiệp, Vì quyền lợi của chính mình, đề nghị các bạn SV tập trung đầy đủ và đúng giờ. 

Trân trọng!

  • Ngày đăng: 2020-04-29
  • Ngày sửa: 2020-05-25
  • Người đăng: Thắng
  • Xem: 811
Xem thêm cùng chủ đề