Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2019, tháng 10/2019, giấy tạm thời 1.2020

Sinh viên có nhu nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2019, tháng 10/2019, giấy tạm thời 1.2020 trong tháng 4, sinh viên nhận vào sáng thứ 4 hàng tuần từ 8h00 đến 11h00.

Các đợt tốt nghiệp trước đó, sinh viên nhận tại phòng đào tạo cũng thứ 4 hàng tuần.
Các trường hợp không sắp xếp được thời gian như trên, sinh viên vui lòng liên hệ về vothimyphuong@iuh.edu.vn để được giải quyết kịp thời.

  • Ngày đăng: 2020-03-26
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Phượng
  • Xem: 1136
Xem thêm cùng chủ đề