THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN CHỈNH LUẬN VĂN THẠC SỸ LỚP HỌC: CAO HỌC ĐIỆN 6A_6B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN CHỈNH LUẬN VĂN THẠC SỸ

LỚP HỌC: CAO HỌC ĐIỆN 6A_6B

Kính gửi quý anh, chị học viên lớp cao học điện 6A, 6B

Khoa Công Nghệ Điện thông báo đến quý anh chị về mốc thời gian nộp luận văn thạc sĩ và các giấy tờ liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị cho việc bảo vệ luận văn như sau:

Thời gian nhận các giấy tờ: Hạn cuối là ngày 15/03/2020

Thời gian bảo vệ dự kiến: 30/03/2020

Sau thời gian này, khoa sẽ gửi toàn bộ hồ sơ xuống phòng sau đại học để làm quyết định thành lập hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ. Vì vậy quý anh, chị nào không nộp đúng thời hạn coi như không hoàn thành và sẽ bảo vệ lại vào lần sau.

Trân trọng thông báo          

                                                                                                   Phó Khoa Công Nghệ Điện

                                                                                                                  ( đã ký )

                                                                                                                            

                                                                                                        TS. Trần Thanh Ngọc

  • Ngày đăng: 2020-02-26
  • Ngày sửa: 2020-02-26
  • Người đăng: Thắng
  • Xem: 492
Xem thêm cùng chủ đề