Thông báo: Về việc lùi thời gian bắt đầu thực tập sau Tết của các Nhóm lớp DHDI12 đến 24/02/2020

Thông Báo!

Vì diễn biến tình hình dịch bệnh của virus nCoV, Nhà trường đã thông báo đến toàn thể SV trường IUH nghỉ học đến ngày 23/2/2020,  do vậy lịch thực tập của các nhóm lớp DHDI12 sau Tết tạm thời lùi thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 24/02/2020. Nếu không có thông báo khác thì ngày 24/02/2020, các nhóm thực tập liên hệ Khoa để nhận trình thư và tiến hành thực tập doanh nghiệp.

Trân trọng thông báo!

  • Ngày đăng: 2020-02-13
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Quý
  • Xem: 391
Xem thêm cùng chủ đề