Thông báo: Về việc lùi thời gian bắt đầu thực tập sau Tết của các Nhóm lớp DHDI12

Thông Báo!

Vì diễn biến tình hình dịch bệnh của virus nCoV, Nhà trường đã thông báo đến toàn thể SV trường IUH nghỉ học đến ngày 16/2/2020,  do vậy lịch thực tập của các nhóm lớp DHDI12 sau Tết theo kế hoạch sẽ bắt đầu từ ngày 10/02/2020 như thông báo trước đây nay tạm thời lùi thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 17/02/2020. Nếu không có thông báo khác thì ngày 17/02/2020, các nhóm thực tập liên hệ Khoa để nhận trình thư và tiến hành thực tập doanh nghiệp.

Trân trọng thông báo!
P.Khoa Bạch Thanh Quý. 

  • Ngày đăng: 2020-02-06
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Quý
  • Xem: 261
Xem thêm cùng chủ đề