Thông báo về việc phân công ty thực tập các lớp DH Khóa 12 ( đợt thực tập sau tết_New )

Theo kế hoạch thực tập dành cho sinh viên DH Khóa 12, khoa phân công ty thực tập cho đợt cuối ( đi thực tập sau tết) bắt đầu đi thực tập từ ngày 10/02/2020 đến 05/04/2020. 
Danh sách phân công ty:(Có cập nhật lại danh sách lọc sót)
Lưu ý: Sáng ngày 10/02/2020 đại diện nhóm sinh viên lên văn phòng khoa điện nhận trình thư thực tập và liên hệ với GVHD để được hướng dẫn đến công ty thực tập.

  • Ngày đăng: 2020-01-16
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Quý
  • Xem: 236
Xem thêm cùng chủ đề