Thông báo về học bổng HK1 2018-2019

Theo thông báo từ Phòng Đào tạo về việc xét học bổng cho HK1  Năm 2018-2019, danh sách sinh viên cấp học bổng được xét trên cơ sở các giảng viên đã hoàn tất điểm vào hệ thống  trước ngày 17/01/2019.
Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên các em vui lòng kiểm tra điểm và phản hồi thông tin về Phòng đào tạo trước ngày 25/01/2019.

Danh sách học bổng đang cập nhật

Thông báo cập nhật ngày 23/1/2019.
Sau khi nhận phản hồi từ sinh viên, phòng Đào tạo thông báo sẽ cập nhật lại danh sách học bổng so với danh sách đã thông báo trước đó vào ngày 22/01/2019.

  • Ngày đăng: 2019-01-22
  • Ngày sửa: 2019-01-23
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 10913
Xem thêm cùng chủ đề