STTHọ ĐệmTênTrình    ĐộChức    Vụ
1Nguyễn    NgọcẤnThạc    sĩGV
2Phạm    Thị LệDiễmThạc    sĩGV
3Nguyễn    MạnhHoànThạc    sĩGV
4Hoàng    ThịHồngThS (NCS)GV
5Phạm QuốcKhanhThS (NCS)GV
6Nguyễn HuyKhiêmThạc    sĩGV
7Ngô    ĐìnhNghĩaThạc    sĩGV
8NguyễnQuânThạc    sĩUV.BCH Công đoàn
9Đinh    Thị ThanhThảoThạc    sĩGV
10Nguyễn    ThanhThảoThạc    sĩGV
11Phan    Thị BíchThảoThạc    sĩGV
12Lê    ĐứcThuậnThạc    sĩGV
13Nguyễn    HoàiThươngTiến    sĩGV
14Châu    MinhThuyênPhó    giáo sư, tiến sĩChủ nhiệm BM
15Lê    NgọcTuânThạc    sĩGV
16Trần    AnhTiến    sĩGV