LOẠI SÁCH

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XUẤT BẢN

NĂM

Sách

Kỹ Thuật Lập Trinh PLC

Ngô Thanh Quyền (chủ biên), Võ Thị Ánh Tuyết, Võ Trung Thư, Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Công Nghiệp TP.HCM

2020

Giáo trình

Điện tử công suất

Châu Minh Thuyên

Đại Học Công nghiệp    TpHCM

2019

Giáo trình

Mach điện

Châu Minh Thuyên -    Nguyễn Ngọc Thiêm

Đại Học Công nghiệp    TpHCM

2019

Giáo trình

Matlab và ứng dụng    trong Kỹ thuật điện

Trần Thanh Ngọc

Đại học Công Nghiệp    TP.HCM

2016