Tiến độ đào tạo

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Trình độ đào tạo:

Đại học

Loại hình đào tạo:

Chính quy

Ngành đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện Tử

Tên tiếng Anh:

Electrical and Electronic Engineering Technology

Mã ngành:

52510301

Tổng số tín chỉ:

Tiến độ đào tạo - Download    126 tín chỉ (không tính GDQP, GDTC, Tiếng Anh)  • Ngày đăng: 2018-05-23
  • Ngày sửa: 2018-05-29
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 401