Bộ môn Thiết bị Điện là bộ môn lâu đời thuộc Khoa Công nghệ điện, phụ trách các môn học như: Máy điện, Khí cụ điện, Điều khiển máy điện, Trang bị điện, Truyền động điện, Điện công nghệ. Hệ thống phòng thí nghiệm trong bộ môn hiện nay gồm 14 phòng, được trang bị đầy đủ các chủng loại thiết bị điện của các hãng thiết bị điện công nghiệp thông dụng hiện nay. Nhân sự trong bộ môn có 14 Giảng viên, trong đó trình độ tiến sĩ có 3 Giảng viên; NCS có 2 Giảng viên thạc sĩ có 6 Giảng viên; kỹ sư có 3 Giảng viên. Độ tuổi trung bình của Giảng viên là 34, là lực lượng giàu kinh nghiệm giảng dạy và đầy lòng nhiệt tâm cống hiến cho công việc giảng dạy.

Giảng viên bộ môn Thiết bị điện
Song song với công tác giảng dạy, Giảng viên trong bộ môn cũng nhiệt tình tham gia vào nhiều công tác khác và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: Nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, cải tiến mô hình giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy, hướng dẫn đồ án, hướng dẫn luận án tốt nghiệp, hướng dẫn sinh viên thực tập tại các công ty, xí nghiệp, tham gia các công tác đoàn hội, và các phong trào văn thể mỹ trong trường, trong khoa.