Bộ môn Cơ sở ngành Điện là Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của SV khoa Công nghệ Điện và các khoa có liên quan bao gồm: Mạch điện, Mạch điện nâng cao, Trường điện từ, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện - Điện tử, Kỹ thuật đo, Điện tử cơ bản, Mạch điện tử và Điện tử công suất. Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn gồm có 4 Tiến sĩ, 1 NCS, 8 Thạc sĩ và 2 giảng viên đang theo học các lớp Cao học từ các trường uy tín trong và ngoài nước, với lòng tâm huyết và nhiệt tình cao vì sự nghiệp chung của Khoa, của Trường.

Giảng viên bộ môn cơ sở ngành

Bên cạnh công tác giảng dạy, đội ngũ Giảng viên của Bộ môn cũng tham gia nhiệt tình vào công tác nghiên cứu Khoa học với kết quả là đã có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí Quốc tế uy tín cũng như tạp chí trong nước và các hội thảo Khoa học về các lĩnh vực như: điều khiển nâng cao, năng lượng mới, chất lượng điện năng, micro-grid (vi lưới điện), các nguồn phân tán, điều khiển tối ưu,... Tập thể Giảng viên trong Bộ môn cũng đã và đang thực hiện nhiều đề tài NCKH các cấp.