Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Điện


Số TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
Tổng số LT TH, TN, TL

1.      Khối kiến thức chung

8 8  
1 6012401

Triết học

3 3  
2 6014400

Phương pháp luận nghiên cứu    khoa học

2 2  
3 6011401

Anh Văn 

3 3  

2.      Khối kiến thức cơ sở và    chuyên ngành

37352

2. 1   Khối kiến thức cơ sở

17 15 2

2.1.1 Các học phần bắt buộc

9 9 0
1 6014402

Phương pháp tính trong kỹ thuật điện 

3 3  
2 6014404

Mô hình hóa và mô phỏng trong    Kỹ thuật điện

3 3  
3 6014406

Quản lý năng lượng

3 3  

2.1.2 Các học phần tự chọn

862
1 6014408

Giải tích máy điện nâng cao

4 3 1
2 6014410

Giai tích hệ thống điện nâng cao

4 3 1
3 6014412

Điện tử công suất nâng cao 

4 3 1

2. 2   Khối kiến thức chuyên ngành

20200

2.2.1 Các học phần bắt buộc

0 0 0

2.2.2 Các học phần tự chọn

20200

Chuyên ngành hệ thống điện

20200
1 6014414

Bảo vệ relay và tự động hóa    trong HTĐ

4 4  
2 6014418

Ổn định hệ thống điện

4 4  
3 6014422

SCADA và đánh giá trạng thái    trong hệ thống điện

4 4  
4 6014424

Tối ưu hoá vận hành hệ thống điện

4 4  
5 6014426

Kỹ thuật cao áp nâng cao 

4 4  
6 6014420

Quy hoạch hệ thống điện

4 4  
7 6014416

Thị trường điện

4 4  
8 6014430

Chất lượng điện năng

4 4  
9 6014432

Tiết kiệm năng lượng

4 4  
10 6014442

Truyển tải xoay chiều linh hoạt    (FACTS ) và một chiều (HVDC )

4 4  
11 601444

Lưới điện thông minh

4 4  

Chuyên ngành hệ thống năng lượng và truyền động

2020 
1 6014416

Thị trường điện

4 4  
2 6014430

Chất lượng điện năng 

4 4  
3 6014432

Tiết kiệm năng lượng

4 4  
4 6014442

Truyển tải xoay chiều linh hoạt    (FACTS ) và một chiều (HVDC )

4 4  
5 601444

Lưới điện thông minh

4 4  
6 6014434

Năng lượng tái tạo và tích trữ năng lượng

4 4  
7 6014428

Nhà máy điện nguyên tử

4 4  
8 6014436

Các nguồn điện phân tán

4 4  
9 601446

Mạng nơ ron và logic mờ

4 4  
10 6014438

Kỹ thuật điều khiển truyền động điện nâng cao

4 4  
11 6014440

Điều khiển hệ thống điện gió và mặt trời

4 4  
  

 

   

2.3. Luận văn tốt nghiệp

15 0 15
1 6014498

Luận văn

15 0 15
 

Tổng cộng toàn khóa

604317

  • Ngày đăng: 2018-01-18
  • Ngày sửa: 2018-03-22
  • Người đăng: Chương trình
  • Xem: 7849