Bộ môn Tự động hóa

Bộ môn Tự động hóa trực thuộc Khoa Công Nghệ Điện , Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM. Bộ Môn phụ trách các môn học chuyên ngành về Điều khiển và tự động hóa cho các sinh viên đại học bao gồm: Tự động hóa quá trình công nghệ ngành điện, Lập trình ứng dung PLC, Hệ thống khí nén - thủy lực, Lập trình PLC Siemen... Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn có 2 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ và 3 giảng viên hiên đang học các lớp cao học, được đào tạo từ các trường uy tín trong và ngoài nước.

Giảng viên tổ cung cấp điện
Bên cạnh công tác giảng dạy, đội ngũ Giảng viên của Bộ môn đã tham gia vào các công tác nghiên cứu Khoa học của trường, cấp bộ và đã có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí Quốc tế uy tín cũng như tạp chí trong nước và các hội thảo Khoa học về các lĩnh vực: Hệ thống điện, điều khiển tối ưu,...

STT

Họ và

Tên

Trình độ

1

Ngô Thanh

Quyền

Tiến sĩ

2

Nguyễn Hoài

Thương

Tiến sĩ

3

Nguyễn Thị Diệu

An

Thạc sĩ

4

Huỳnh Trung

Cang

Thạc sĩ

5

Lê Long

Hồ

Thạc sĩ

6

Nguyễn

Hoanh

Thạc sĩ

7

Hà Chí

Kiên

Thạc sĩ

8

Lâm Bình

Minh

Thạc sĩ

9

Nguyễn Thành

Phúc

Thạc sĩ

10

Bùi Thị Cẩm

Quỳnh

Thạc sĩ

11

Phan Minh

Thân

Thạc sĩ

12

Nguyễn Đức

Toàn

Thạc sĩ

13

Nguyễn Ngọc Anh

Tuấn

Thạc sĩ

14

Nguyễn Anh

Tuấn

Thạc sĩ

15

Võ Thị ánh

Tuyết

Cao học

16

Nguyễn Trung

Dũng

Cao học

17

Vũ Đức

Vạn

Cao học

Danh sách giảng viên tổ tự động hóa

  • Ngày đăng: 2018-01-18
  • Ngày sửa: 2018-03-21
  • Người đăng: Chương trình
  • Xem: 8723