Bộ môn cung cấp Điện

Bộ môn Hệ Thống Cung Cấp Điện trực thuộc Khoa Công Nghệ Điện , Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM. Bộ Môn phụ trách các môn học chuyên ngành về Hệ Thống Điện và Cung Cấp Điện cho các sinh viên đại học bao gồm:   Hệ thống điện, Cung cấp điện, Nhà máy điện và trạm biến áp, Thiết kế cung cấp điện, An toàn điện, Bảo vệ rơle, ứng dụng Matlab trong kỹ thuật điện, Kỹ thuật chiếu sáng và Vật liệu điện. Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn có 3 Tiến sĩ, 8 Thạc sĩ và 3 giảng viên hiên đang học các lớp cao học, được đào tạo từ các trường uy tín trong và ngoài nước.

Giảng viên tổ cung cấp điện
Bên cạnh công tác giảng dạy, đội ngũ Giảng viên của Bộ môn đã tham gia vào các công tác nghiên cứu Khoa học của trường, cấp bộ và đã có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí Quốc tế uy tín cũng như tạp chí trong nước và các hội thảo Khoa học về các lĩnh vực: Hệ thống điện, điều khiển tối ưu,...

STT

Họ và

Tên

Trình độ

1

Dương Thanh

Long

Tiến sĩ

2

Trần Thanh

Ngọc

Tiến sĩ

3

Đinh Hữu

Thuân

Tiến sĩ

4

Phạm Thị Lệ

Diễm

Thạc sĩ

5

Phạm Trung

Kiên

Thạc sĩ

6

Võ Tấn

Lộc

Thạc sĩ

7

Phạm Quốc

Nghiệp

Thạc sĩ

8

Trần Thị Giang

Thanh

Thạc sĩ

9

Nguyễn Ngọc

Thiêm

Thạc sĩ

10

Phan Công

Thịnh

Thạc sĩ

11

Phan Thị Hạnh

Trinh

Thạc sĩ

12

Nguyễn Ngọc

Anh

Cao học

13

Lâm Tấn

Công

Cao học

14

Phan Lâm

Cao học

Danh sách giảng viên bộ môn Cung cấp Điện

  • Ngày đăng: 2018-01-18
  • Ngày sửa: 2018-03-21
  • Người đăng: Chương trình
  • Xem: 4509