Trung tâm đào tạo ngắn hạn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁC KHÓA NGẮN HẠN THƯỜNG XUYÊN CHIÊU SINH CÁC LỚP

  • Cơ Điện Công Trình
  • Tự Động Hóa
  • Điện Công Nghiệp
  • Lạnh dân dụng và công nghiệp
  • Vi điều khiển
Nội dung chi tiết xem thêm tại Website: http://sctc.edu.vn/

  • Ngày đăng: 2018-01-18
  • Ngày sửa: 2018-03-21
  • Người đăng: Chương trình
  • Xem: 4158