TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁC KHÓA NGẮN HẠN THƯỜNG XUYÊN CHIÊU SINH CÁC LỚP:
Cơ Điện Công Trình; Tự Động Hóa; Điện Công Nghiệp; Lạnh dân dụng và công nghiệp; Vi điều khiển.
Nội dung chi tiết xem thêm tại Website: http://sctc.edu.vn/