1. Giới thiệu về khoa viện
Khoa Công nghệ Điện là một trong những Khoa lớn trong Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Khoa tổ chức, quản lý và giảng dạy ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện.
Khoa có đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu lâu năm, có cán bộ đầu ngành về lĩnh vực Kỹ Thuật Điện. Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm có 60 giảng viên cơ hữu, trong đó có  có 12 tiến sỹ, 03 nghiên cứu sinh,  34 thạc sỹ và 11 giảng viên đang tham gia các lớp cao học. Các giảng viên trong Khoa đã và đang tham gia nghiên cứu các Đề tài, dự án cấp trường, cấp sở, cấp bộ cũng như kết hợp với các giảng viên tại các trường Đại học kỹ thuật khác để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học.
Mục tiêu hoạt động của Khoa là đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học một cách chặt chẽ và bổ sung cho nhau. Đào tạo thạc sĩ  kỹ sư đạt trình độ chuyên môn cao và áp dụng vào thực tiễn những điều đã học ngay từ khi còn ngồi trên ghế Nhà trường bằng cách cho sinh viên, học viên tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong Khoa.
Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Khoa Công nghệ Điện, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là luôn phấn đấu nâng cao chất lượng đầu ra của học viên,  sinh viên, hoàn chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu giảng dạy và bài giảng chuyên sâu, phát triển hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế; đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Thông tin liên hệ khoa viện
- Văn phòng: X5.2
- Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 175
- Người phụ trách:
Thầy Trần Thanh Ngọc – Trưởng khoa (Email: tranthanhngoc@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách quản lý SĐH (Email: nguyenanhtuan@iuh.edu.vn)
3. Giới thiệu quảng bá chuyên ngành
Đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện theo định hướng ứng dụng. Kết thúc khóa đào tạo, người học sẽ có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp vững vàng; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng làm chủ các vấn đề khoa học và công nghệ liên quan trong lĩnh vực kỹ thuật điện; có khả năng thiết kế, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lãnh vực Kỹ thuật điện; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
4. Thông tin chi tiết chuyên ngành
Tổng khối lượng các môn học:                                 60 tín chỉ                            100 %
Kiến thức chung:                                                      08 tín chỉ                            13.33 %
Kiến thức cơ sở và ngành bắt buộc:                         09 tín chỉ                            15.00 %
Kiến thức cơ sở và ngành tự chọn:                           28 tín chỉ                            46.67 %
Luận văn Thạc sĩ:                                                    15 tín chỉ                            25.00 %