Tuyển sinh thạc sĩ 

Thông tin đội ngũ tư vấn, hỗ trợ 

-       Ban chủ nhiệm khoa: TS. Dương Thanh Long, 0908839735, duongthanhlong@iuh.edu.vn.

-       Giảng viên phụ trách: TS. Lê Văn Đại, 0901672689, levandai@iuh.edu.vn

 

Các ngành tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Khoa công nghệ Điện  

Stt

Tên ngành

Mã ngành

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở ngành

Ngoại ngữ

1

Kỹ thuật điện

8520201

Toán cao cấp

Mạch điện

Tiếng Anh

Thời gian học: 2 năm. Cấp bằng: Thạc sĩ Kỹ thuật điện

 

Tuyển sinh năm học 2021-2022, đợt 1  

-       Thông báo về việc tạm hoãn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.   

-       Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm học 2021-2022, đợt 1.