Khoa Công nghệ Điện hiện đang quản lý hơn 30 phòng thí nghiệm, thực hành. Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với các kỹ thuật, công nghệ mới. Ngoài việc đầu tư trực tiếp của nhà trường, trong những năm qua các doanh nghiệp đã tài trợ cho Khoa các phòng thí nghiệm hiện đại. Điển hình như ABB Việt Nam với phòng thí nghiệp Smart Home, Misubishi Việt Nam với phòng thực hành PLC, Fuzzy Việt Nam với phòng thí nghiệm truyền động điện, công ty ESEC với phòng thí nghiệm ETAP, …

Phòng thí nghiệm Smart Home - ABB

Danh sách các phòng thí nghiệm/ thực hành của Khoa

V5.01a - Thực hành quấn dây máy điện X14.03 - Tự động hóa quá trình sản xuất
V5.01b - Thực hành quấn dây máy điện X14.04 - Thực hành vận hành máy điện
V5.02a - Thực hành điện căn bản X14.05 - Thực hành vận hành máy điện
V5.02b - Thực hành điện căn bản X14.06 - Thực hành cung cấp điện
V5.03 - Smart home X14.07 - Thực hành cung cấp điện
V5.04a - Truyền động điện X14.08 - Thí nghiệm đo lường điện
V5.04b - Truyền động điện X14.09 - Thí nghiệm đo lường điện
X14.01 - Thí nghiệm khí cụ điện X14.10 - Tin học ứng dụng
X14.02 - Tin học ứng dụng X14.11 - Thực hành kỹ thuật điện
X14.12 - Thực hành kỹ thuật điện X5.09 - Thí nghiệm an toàn điện
X14.14 - Thực hành điện tử cơ bản X5.10 - Lập trình PLC Mitsubishi
X14.18 - Thực hành điều khiển máy điện X5.11 - Thực hành điều khiển giám sát (Scada)
X5.04 - Thực hành điện_ khí nén X5.12 - Lập trình PLC Siemens
X5.05 - Thí nghiệm máy điện X5.13 - Thiết bị và hệ thống tự động
X5.06 - Thí nghiệm máy điện X5.14 - Thí nghiệm điện tử công suất
X5.07 - Thí nghiệm điện tử công suất X5.17 - Thực hành FTAP
X5.08 - Nhà máy điện và trạm biến áp