Học trực tuyến

1. Lịch học:

a. Lịch học bắt đầu từ tuần 06/04/2020 và 13/04/2020: sinh viên download về tại đây

b. Lịch học bắt đầu từ tuần 20/04/2020: sinh viên download về tại đây

c. Lịch học bắt đầu từ tuần 27/04/2020: sinh viên download về tại đây 

Đối với các sinh viên có các lớp học phần theo danh sách ở trên:

- Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống LMS để xác định ID và pass đăng nhập Zoom cho môn học của mình, cũng như để sử dụng các tài nguyên của hệ thống LMS (Xem hướng dẫn ở phần 3)

- Bước 2: Sinh viên sử dụng ID và pass để đăng nhập vào Zoom tham gia buổi học trực tuyến theo đúng lịch học (Xem hướng dẫn ở phần 3).

 2. Liên hệ:

- Sinh viên cần hỗ trợ về các vấn đề học vụ, ví dụ danh sách sinh viên trong lớp học phần,... liện hệ Cô Phượng (0909711874, vothimyphuong@iuh.edu.vn).

- Sinh viên cần hỗ trợ về các vấn đề đăng nhập Zoom, LMS liên hệ thầy Thắng (0366838480, phungvanthang@iuh.edu.vn)

 3. Trợ giúp:

- Hướng dẫn sử dụng LMShttps://www.youtube.com/watch?v=tztGN5oVy0M&feature=youtu.be

- Hướng dẫn sử dụng Zoomhttps://youtu.be/7EXrlQHWnPE  • Ngày đăng: 2020-04-01
  • Ngày sửa: 2020-04-24
  • Người đăng: Phượng
  • Xem: 5512