1. Hướng dẫn sinh viên vào LMS: https://youtu.be/14gFXl4osyA
  2. Lịch giáo dục định hướng khoa Điện: 13h15 ngày 15/09/2021 và 13h15 ngày 17/09/2021 : Đang cập nhật địa chỉ zoom truy cập tham gia. File hướng dẫn sử dụng Zoom, SV xem tại đây
  3. Hướng dẫn xem lịch học: file đính kèm
  4. Danh sách GV chủ nhiệm và link Zalo của lớp: File đính kèm
  5. Quy chế đào tạo hệ thống tín chỉ: http://pdt.iuh.edu.vn/quy-che-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi/
  6. Quy định giờ học, giờ thi: https://sv.iuh.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-tin-gio-hoc-105421.html
  7. Thông tin liên hệ đội ngũ hỗ trợ học trực tuyến của khoa Điện và các hướng dẫn học trực tuyến: http://www.feet.iuh.edu.vn/vie/Y0dSWVZ6WjBURVV3TmxOVFpGZDNQUT09/hoc-truc-tuyen