Thông tin đội ngũ tư vấn, hỗ trợ  

-       Ban chủ nhiệm khoa: TS. Dương Thanh Long, 0908839735, duongthanhlong@iuh.edu.vn.

-       Giảng viên phụ trách: ThS Nguyễn Anh Tuấn, 0987287246, nguyenanhtuan@iuh.edu.vn

 

Các ngành tuyển sinh của Khoa công nghệ Điện  

Stt

Tên ngành

Mã ngành

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

751301

Thời gian học: 2 năm. Cấp bằng: Kỹ sư

 

Tuyển sinh năm học 2021-2022   

-       Thông tin chi tiết về tuyển sinh liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, năm học 2021-2022.