Thông tin đội ngũ tư vấn, hỗ trợ  

-       Ban chủ nhiệm khoa: TS. Dương Thanh Long, 0908839735, duongthanhlong@iuh.edu.vn.

-       Giảng viên phụ trách: ThS Nguyễn Anh Tuấn, 0987287246, nguyenanhtuan@iuh.edu.vn

 

Các ngành tuyển sinh trình độ đại học của Khoa công nghệ Điện 

Stt

Tên ngành/ Nhóm ngành

Mã ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Đại trà

Hệ CLC

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành:

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;

- Năng lượng tái tạo

7510301

7510301C

A00, A01, C01, D90

2

Nhóm ngành tự động hóa gồm 02 ngành:

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;

- Robot và hệ thống điều khiển thông minh.

7510303

7510303C

Thời gian học: 4.5 năm. Cấp bằng: Kỹ sư

 

Tuyển sinh năm học 2021-2022  

-     Thông báo điểm trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2021 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.   

-     Điểm trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2021 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT.   

-     Kết quả trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2021 bằng phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng.   

-     Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm học 2021-2022