Đội ngũ giảng viên

Khoa Công Nghệ Điện luôn chú trọng phát triển về đội ngũ và cơ cấu nhân sự, nhiều giáo viên trẻ trong Khoa đã được tạo điều kiện cho đi học nước ngoài hoặc cho đi học trong nước. Hiện nay Khoa có 63 cán bộ, trong đó: 12 Tiến sĩ, 3 Nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 34 thạc sĩ, 14 đang học cao học trong và ngoài nước.


Cán bộ giảng viên của khoa được phân chia theo các bộ môn dưới sự quản lý của các trưởng bộ môn và các trưởng bộ môn sẽ dưới quyền quản lý trực tiếp của trưởng khoa. Việc phân chia nhằm mục đích phân công đúng chuyên môn của giảng viên cũng như tạo thuận lợi trong công tác quản lý đào tạo của khoa. Hiện nay, Khoa Công Nghệ Điện được cấu thành bởi 4 Bộ môn chính bao gồm:

Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Điện


Bộ môn Thiết Bị


Bộ môn Tự Động Hóa


Bộ môn Cung cấp Điện


Danh sách giảng viên giảng dạy tại khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

1

Trần Thanh Ngọc

Tiến sĩ

2

Nguyễn Trung Nhân

Tiến sĩ

3

Bạch Thanh Quý

Tiến sĩ

4

Phạm Công Duy

Tiến sĩ

5

Ngô Thanh Quyền

Tiến sĩ

6

Châu Minh Thuyên

Tiến sĩ

7

Trần Anh Vũ

Tiến sĩ

8

Dương Thanh Long

Tiến sĩ

9

Lê Văn Đại

Tiến sĩ

10

Đinh Hữu Thuân

Tiến sĩ

11

Đỗ Khoa Thúy Kha

Tiến sĩ

12

Nguyễn Hoài Thương

Tiến sĩ

13

Phạm Thúy Ngọc

(NCS)

14

Phạm Quốc Khanh

(NCS)

15

Hoàng Đình Khôi

(NCS)

16

Phạm Trung Kiên

Thạc sĩ

17

Nguyễn Thị Diệu An

Thạc sĩ

18

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

Thạc sĩ

19

Đinh Thị Thanh Thảo

Thạc sĩ

20

Lê Ngọc Tuân

Thạc sĩ

21

Nguyễn Ngọc Ấn

Thạc sĩ

22

Phạm Quốc Nghiệp

Thạc sĩ

23

Lưu Tuấn Kiệt

Thạc sĩ

24

Hà Chí Kiên

Thạc sĩ

25

Nguyễn Thành Phúc

Thạc sĩ

26

Văn Thị Kiều Nhi

Thạc sĩ

27

Phan Thị Hạnh Trinh

Thạc sĩ

28

Trần Thị Giang Thanh

Thạc sĩ

29

Huỳnh Gia Thịnh

Thạc sĩ

30

Nguyễn Quân

Thạc sĩ

31

Võ Tấn Lộc

Thạc sĩ

32

Nguyễn Ngọc Thiêm

Thạc sĩ

33

Nguyễn Thanh Thảo

Thạc sĩ

34

Dương Hữu Phước

Thạc sĩ

35

Lê Long Hồ

Thạc sĩ

36

Nguyễn Mạnh Hoàn

Thạc sĩ

37

Phạm Hoàng Đạt

Thạc sĩ

38

Nguyễn Đức Toàn

Thạc sĩ

39

Phạm Thị Lệ Diễm

Thạc sĩ

40

Huỳnh Trung Cang

Thạc sĩ

41

Phan Công Thịnh

Thạc sĩ

42

Phan Minh Thân

Thạc sĩ

43

Vũ Hoàng Hải

Thạc sĩ

44

Nguyễn Huy Khiêm

Thạc sĩ

45

Nguyễn Anh Tuấn

Thạc sĩ

46

Lâm Bình Minh

Thạc sĩ

47

Bùi Thị Cẩm Quỳnh

Thạc sĩ

48

Nguyễn Hoanh

Thạc sĩ

49

Nguyễn Thế Anh

Thạc sĩ

50

Võ Thị ánh Tuyết

Thạc sĩ

51

Lê Đức Thuận

Thạc sĩ

52

Nguyễn Ngọc Anh

Thạc sĩ

53

Nguyễn Trung Dũng

Thạc sĩ

54

Đào Văn Dương

Thạc sĩ

55

Vũ Đức Vạn

Thạc sĩ

56

Lâm Tấn Công

Thạc sĩ

57

Ngô Đình Nghĩa

Thạc sĩ

58

Trương Công Bình

Thạc sĩ

59

Phạm ái Quốc

Thạc sĩ

60

Phan Lâm Vũ

Thạc sĩ

  • Ngày đăng: 2018-01-17
  • Ngày sửa: 2019-10-14
  • Người đăng: Thắng
  • Xem: 13367