CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
AUN-QA Kiểm định AUN-QA

Khoa Công nghệ Điện - Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập vào tháng 11/1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử. AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo chứ không chỉ...

BỘ MÔN - TRUNG TÂM
 • BỘ MÔN CƠ SỞ NGÀNH
  BỘ MÔN CƠ SỞ NGÀNH

  Bộ môn Cơ sở ngành Điện là Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của SV khoa Công nghệ Điện và các khoa có liên quan bao gồm: Mạch điện, Mạch điện nâng cao, Trường điện từ, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện - Điện tử, Kỹ thuật đo, Điện tử cơ bản, Mạch điện tử và Điện tử công suất. Đội...

 • BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN
  BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

  Bộ môn Thiết bị Điện là bộ môn lâu đời thuộc Khoa Công nghệ điện, phụ trách các môn học như: Máy điện, Khí cụ điện, Điều khiển máy điện, Trang bị điện, Truyền động điện, Điện công nghệ. Hệ thống phòng thí nghiệm trong bộ môn hiện nay gồm 14 phòng, được trang bị đầy đủ các chủng loại thiết bị điện của các hãng thiết bị điện...

 • BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA
  BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

  Bộ môn Tự động hóa trực thuộc Khoa Công Nghệ Điện , Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM. Bộ Môn phụ trách các môn học chuyên ngành về Điều khiển và tự động hóa cho các sinh viên đại học bao gồm: Tự động hóa quá trình công nghệ ngành điện, Lập trình ứng dung PLC, Hệ thống khí nén - thủy lực, Lập trình PLC Siemen... Đội ngũ Giảng viên của...

 • BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN
  BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN

  Bộ môn Cung cấp Điện trực thuộc Khoa Công Nghệ Điện , Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM. Bộ Môn phụ trách các môn học chuyên ngành về Hệ Thống Điện và Cung Cấp Điện cho các sinh viên đại học bao gồm:   Hệ thống điện, Cung cấp điện, Nhà máy điện và trạm biến áp, Thiết kế cung cấp điện, An toàn điện, Bảo vệ rơle, ứng dụng...

 • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁC KHÓA NGẮN HẠN THƯỜNG XUYÊN CHIÊU SINH CÁC LỚP:

  Cơ Điện Công Trình; Tự Động Hóa; Điện Công Nghiệp; Lạnh dân dụng và công nghiệp; Vi điều khiển.
  Nội dung chi tiết xem thêm tại Website: http://sctc.edu.vn/